ฉันสิ่งต่อไปนี้!!!

หลังจากที่ฉันไปสัปดาห์และเดือนมากขึ้นหรือเกี่ยวข้องน้อย, เพราะผมมีวีซ่าสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาไม่, ฉันคิดวิธีออกค่อนข้างราบรื่น, Aufentaltserlaubnis อีกครั้ง (นี้) ที่จะได้รับ. วิธีจัดการ: อ่านต่อ