Photos

ที่นี่คุณจะพบกับภาพของการเดินทางของฉัน – ขอให้สนุก! (บรรณาการ 1000 เท่าเป็น Frank สำหรับความช่วยเหลือของเขา)

AUSRÜSTUNG

ALASKA

CANADA

WASHINGTON / OREGON

CALIFORNIA

MEXICO

GUATEMALA

BELIZE / El SALVADOR / HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMA


COLOMBIA


ECUADOR